Website WordPress

Phát triển dự án website WordPress theo yêu cầu của khách hàng

Chúng tôi làm được gì ?

  • Phát triển plugins WordPress theo yêu cầu của khách hàng
  • Phát triển giao diện WordPress
  • Chỉnh sửa, phát triển addons cho các hệ thống đặc biệt
  • Chỉnh sửa website sử dụng theme Flatsome, Woodmart
  • Chỉnh sửa, phát triển plugins Elementor, Visual Composer