Quy trình làm việc

  1. Khách hàng liên hệ Chuẩn W3S để đưa ra yêu cầu về dự án
  2. Bộ phận liên quan sẽ tiến hành phân tích thông tin
  3. Ký hợp đồng nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng
  4. Thiết kế, lập trình sẽ tiến hành triển khai dự án như đã cảm kết
  5. Gửi bản demo cho khách hàng. Nhận feedback và giải quyết các vấn đề liên quan
  6. Hoàn tất và chạy chính thức website