Đào tạo lập trình PHP

Nhu cầu học lập trình website của cá nhân, tổ chức dành cho nhân viên đang rất nhiều. Sinh viên muốn học để nâng cao khả năng của bản  thân. Nhằm tự tin khi làm việc

Chúng tôi, luôn tổ chức đào tạo cho bất kì ai có nhu cầu. Và luôn mở các lớp lập trình chuyên đề

  • Đào tạo lập trình website Opencart
  • Đào tạo lập trình website bằng WordPress
  • Đào tạo lập trình website PHP cơ bản & nâng cao
  • Sử dụng thành tạo Codeigniter Framework  từ cơ bản đến nâng cao

Giảng viên nhiều kinh nghiệm lập trình và có trình độ sư phạm.