Bảo trì và sửa chữa website bằng Opencart

Opencart là hệ thống mã nguồn mở về thương mại điện tử. Có khá nhiều khách hàng đang sử dụng và muốn nâng cấp, bảo trì website của mình

Công việc của Chuẩn W3S đối với Opencart

Đảm bảo website vận hành ổn định

Phát triển module, extension, giao diện(theme) của website phát triển bằng Opencart